Om Skagerrakposten

Skagerrakposten Cover

Mediepartner AS er Sørlandets største leverandør av redaksjonelle produkter til næringslivet og offentlige virksomheter. Vi leverer innhold med mening i flere formater og til flere kanaler – papir, web og film.

Skagerrakposten er en videreføring av avisen vi produserte for Color Line. Nå lager vi magasinet selv, uavhengig av bransjeaktører.

Skagerrakposten skal stimulere nordmenns reiselyst gjennom annonser og artikler. Magasinet kommer ut tre ganger årlig, i god tid før vinter-, sommer- og høstferiene i Norge.

Fra 2012 er magasinet i nytt hendig format og trykket på glanset papir. Opplaget er på 136.000 og distribueres til husstander mellom Stavanger og Risør.