Storstilt utvidelse av Hirtshals havn

Hirtshals havn står foran tidenes største utvidelse. Etter planen vil et nytt havneområde stå ferdig i løpet av 2027.

– Hirtshals havn har i flere år arbeidet intenst med forberedelser til den største utvidelsen i havnens 100-årige historie.  Med EU-tilbud på rundt 1 milliard danske kroner er vi et stort skritt nærmere realisering, skriver Hirtshals Havn på sin nettside.

Havnen er et viktig trafikk-knutepunkt mellom Norge og Europa. Utvidelsen vil forbedre innseilingsforholdene markant. I tillegg vil havnens fasiliteter optimaliseres, det vil bli lagt til rette for grønn næring og nye vindmøller i havneområdet.

Anleggsarbeidet er ute på anbud, og havnemyndighetene vil vektlegge pris og kvalitet når tilbudene skal gjennomgås. Havnen regner med at man senest i løpet av høsten vil vite hvem som får kontrakten og skal i gang med den omfattende jobben.

 
Illustrasjon av havnen slik den kan bli etter utvidelsen. (Illustrasjon: Hirtshals Havn)
 
15/02/2024
Aalborg Zoo arrangerer Den Store Vinter Zoolympiade fra 10. til 25. februar. Da utfordrer dyrene besøkende i dueller i forskjellige disipliner som krever styrke,
14/02/2024
Vinterbading har blitt en kjempetrend de siste årene – i Danmark går den iskalde tradisjonen langt tilbake i tid. Allerede på 1800-tallet har danskene